FANDOM


Pacific elevation

Tınç Okean

Тынч ОкеанАмерика ве Асия къыталары арасында булунгъан дюньянынъ энъ буюк бир океаныдыр. Адыны Испания Къыраллыгъы адына дюньяны долашкъан португал денъизджи Фердинанд Магеллан бергендир. Магеллан, куньлер сюрген зорлу ве фыртыналы шартлар алтында адыны бергени Магеллан богъазындан кечип бу океангъа ачылгъанында, фыртыналарнынъ тынувындан ве озюни тынч сувларнынъ къаршыламасы себебинен океангъа "Тынч" адыны бергендир.

Мейданлыгъы 179,7 миллион км². Энъ терен ери 11 034 м иле Мариана чукъуры олып бу айны заманда дюньядаки энъ терен нокътадыр.

Commons-logo
Wikimedia Commons сайтында
Wp/crh/Тынч океан иле багълы ресимлер бар.
Океанлар
Арктик океан · Атлантик океан · Инд океаны · Тынч океан

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.