FANDOM


Каряла (венäкш Карелия) он карялан ялгамиäччинёуккуе.


Wiki letter w Вакустус! Тäмä артиккели он хуаве. Воит аввуттуа Въикипедиюа луайентамалла артиккелие.