FANDOMТервех тулла варшинаискарялан Википедия!

Варшинаискарялан Википедияшша он тäллä хеткеллä 104 артиккелие.
----

Уўввет артиккелит | Каикки артиккелит: Уаккошеллини (Киряимикколлини) | Луокаt
Малли | пелишиäннöт | кешкуштелу | форум

Wikipedia-logo-v2-krl-cyrl

Турваккуа Википедия карялакши! Support Karelian Wikipedia! Поддержите Карельскую Википедию!

Валитут артиккелит

Зинаида Тимофейевна Дубинина он карялаини кирюттая.

Зинаида Дубининан ними он хивин туннетту Карялашша (ISO 639-3 code: krl - SIL International / Ethnologue — Languages of the World). Хиäн он карялан киелен та култтуўрин тиетäйä та каннаттая. Инехмини миелихивäллä кирюттау кертомукшие, шуарноя та рунолоя омашта килäштä Коткатйäрвештä, чомашта луонношта. Хиäн тахтоу, ётта каиккиелла муайилмашша туннеттуо Калевала-еепоссуа Аунукшен карялаисет воитаис лукие омалла муамонкиелеллä, шентäх киäнтäи еепписие руноя ливвикси. Тäркиенä руатона хäнен миелешшä он Пийплиян киäнтäмини. Хиäн он варма, ётта “книйгоин книйгу” та ушко ауттау ристиканшуа хенкеллисешти кехиттиö та муўттуа пареммакши.

Тиеситкö, ётта...

Тäштä Википедияшта

Тäмä шиву он варатту варшинаискарялаиста Въикипедиюа вароин.
Каряланкиелисие елäи Вениäхен Карялан Ташавалласса та Тверин аловехелла та Шуомешша.</br>

Тäмä пäивä

Wp/krl/18. елокуўта

Категорият

P countries-blue
Ихтеискунта

РахвахатКиелетМуатКашватус та опашшусПолитийкка

P history-blue
История

ХронологияАрхеологияРистиканшат

P transport-blue
Текнийкка

РакеннуштекнийккаБиотекнийккаШäхкöтекнийккаТиетотекнийкка

P sport-blue
Урхеилу та ёутоаика

УрхеилуХаррашшус

P chemist-blue
Тието

ТиäхтитиетоФийхийМатематийккаБиологияГеологияМуантието

P religion-blue
Муайилманнäкöмиш

ФилософияЕлоксенкäситисУшконнат

P art-blue
Култтуўри

МусийккиКиряллижусКуватаитехКиноАрхитектуўриРистиканшатШиöмисет

Flag of Karelia
Каряла

КиелиКарялаисетКарялан нäхтäвикшетКарялаини култтуўриМусийккиКиряллисушШиöмисет

Кирюта уўши артиккели


Еткö кекши мистä кирюттуа? Качаха

Вäлттäмäттöмиен Википедия-кирютукшиен луветтело.

Flag of the United Kingdom Инглиш Flag of Germany Деуч Flag of Poland Пољски Flag of Hungary Маѓар Flag of Finland Суомі Flag of Moldova молдовеняскэ Flag of Lithuania Лєтувьў Flag of Latvia Латвиешу Flag of the Czech Republic Чештина Flag of Karelia Каряла Talysh language dialects Толыши Flag of Crimea Къырымтатарджа

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.