FANDOM


Idioma húngaro

Уӈарин киели.

Уӈарин киели (Уӈарин: Магиар ниелв) куўлуў уралилаизен киелиперехен суоми-угрилаизен киелиёуккуон угрилаизех оксух. Тäмä киели он суўрин суоми-угрилаизиспäи киелиспäи, сен пухуян миäрä он или 15 милёонуа кого муаилмал. Вахнимат кирютуксет оллах 1100-вуозисуан аигах кирютетут текстат. Уӈаринкиелине Рааматту илместии вуввен 1590.

Суоми-угрилаизет киелет
Угрилаине Уӈари | Ханти | Манси
Пермилäине Зир'анкоми | Пермикоми | Удмурта
Марилаине Нийттимари | Мäгимари
Волга Ерзä | Мокша
Саамилаине Аккала† | Инаринсаами | Килтинäнсаами | Луўлаянсаами | Похёиссаами | Пийтименсаами | Колтансаами | Етäлäнсаами | Турянсаами | Уўмаян саами
Балтиекку-суомелаине Естти | Суоми | ижора | Каряла | Квени | Лийви | Меäнкиели | Вепсä | Воти | Выро