FANDOM


Sanzio 01 Plato Aristotle

Философия (грец. φιλοσοφία) он н. 600-400 еаа. вäлисенä аикана антийкан Грециессä шинтин аяттелуперинтö та тийёнала, кумпани пиркии туткимах ешимеркикши товеллисуон луоннехта, тийён илехисие ехтоя, каунехуон та арволоин олемашшаолуо, хивäн ихтеискуннан ехтоя, ристиканшана олемисен луоннехта та нäмих ихтийие илехисие тиемоя. Шана 'философия' похявуў грециен киелен шаноих филиа та софиа, кумпаста еншимäини меркиччöи тиккиäмиштä тахи истäвиттä та йäлкимäини вийсахутта[1][2] – нийн философия таркоиттау "вийсахуоста тиккиäмистä".[3]

  1. LSJ | Id=fili/a | Nimeke=φιλία
  2. LSJ | Id=sofi/a | Nimeke=σοφία
  3. LSJ | Id=filosofi/a | Nimeke=φιλοσοφία