FANDOM


Панемунә – мажяусяс мєстас Лєтувоје, Пагәгиў савивалдүбәје, 8 км й пєтус нуо Пагәгиў. Панемунәс сениӯнаитија. Шаля тека Немуно упә, китоје упәс пусәје – Тилжә. Панемунә үра пац мажяусяс мєстас Лєтувоје. Бе то, таи вєнинтелис мєстас, нетуринтис саво сениӯнијос (приклаусо Пагәгиў сениӯнијаи).

Үра пагриндинә мокүкла, паштас. Линк Тилжәс веда Каралєнәс Луизос тилтас (416 метрў).

Историја Edit

Гүвенвєтә жинома нуо XИX амжяус. Ики ИИ пасаулинё каро приклаусә Тилжәс савивалдүбеи каип мєсто рајонас. XX а. праџёје пер мєстелй нутєстас Тилжәс-Пагәгиў-Смалининкў сяурукас. 1958 м. йкурта библётека. 1968 м. саусё 30 д. тапо мєсто типо гүвенвєте.

ГүвентојаиEdit

Жүмӯс жмонәсEdit

Швєтимо ир угдүмо йстаигосEdit

СпортасEdit

ШалтиняиEdit

Нуородос Edit