FANDOM


Азəрбајҹан
Flag of Azerbaijan Emblem of Azerbaijan
Europe location AZE

Азəрбајҹан, Давлəт. Чы Ҝафҝази һəшыныштə һəвəндисə ҝылə кишвəре. Кобəсони һавəрисə де Урсијəт ијəн де Ҝурҹистони һамусəј. Һəшипемə һамусиəш Ирон де Туркијəј. Исəтнə Азəрбајҹани кишвəрəдə са ҝылəсə ве зывонəдə гəп жə миллəтон жимон кардəн. Толышон чы кишвəри һəшипемə чы һəшинытə һəвəндисə һафт ҝылə рајони бумəдə иврəдə жиедəн. Азəрбајаҹани номи овыжҝынемон соф толыши зывонəдəј. Бы бумəдə дыҝлə јолə ру шуредə. Чəвонəдə ҝылəј Курəру ə ҝылəјəн Аразе. Им дыҝлə руон, дыјнəнəн бə Каспи дыјо емедəн.

Азəрбајҹан Республикə Асијə ҝитə нысо-кобəсон, Нысо Ҝафҝазəдə, Каспи дыјо кобəсонəдə бино бедə.Кəфшəныш 86,6 һəзо км²-е. Каспи дыјо бə Азəрбајҹани аид буə сектори кəфшəныш 80 һəзо км²-и незе. Ҹоғрафи кординатон 38°25´-41°55´ -хəр пани., 44°46´-50°23´ хəш дырозиəдəј. Хəремику бə нысо 400км, хəшəхуни бə кобəсон 500 км дыроз бедə.Азəрбајҹан Республика хəремəдə чы Русија Федерасијə Дағыстан МР (391км), хəрем-кобəсон Ҝурҹистон(471км), кобəсон Ермəнистон (1007км), нысо-кобəсон Туркијə(13км), нысоəдə Ирони (765км) дырозиəдə марзыш һесте. Хəшəхуни марзəдə Каспи дыјо чеј кəнон шыштедə(825км). Азəрбајҹан Волҝа-Дон ијəн Волҝа Балтик хəндəхон ды Урсијəт кəфшəни Дынјо океани беше имкон һесте. Каспиəдə хəјли сəку ијəн архипелаҝон һестин ки, бə Азəрбајҹан аид буə ҝылонəн һесте. Мəсəлəн Боку ијəн Абшерон архипелаҝон мисал кəше бəбе.

ТебердеEdit

Commons-logo
Wikimedia Commons де
Wp/tly/Азəрбајҹан ды сеһифон һесте.


Авропə кишвəрон

АлманијəАндоррəАлбанијəАвстријəАзəрбајҹанБелчикəБеларусБолҝарыстонБоснијə инəн ҺерсеҝовинəДыждə БританијəЧехијəДанимаркəЕрмəнистонЕстонијəФинландијəФрансəҜырҹистонХорватијəИрландијəИспанијəИсвечИсвечрəИталијəИсландијəСијобандстонКипрЛатвијəЛихтенштејнЛитвəЛуксембурҝМаҹарыстонМакедонијəМəлдовəМалтəМонакоНидерландНорвечПолшəПортуҝалијəРумынијəСан-МариноСербијəСловакијəСловенијəТыркијəУкрајнəУрсијəтВатиканЈунаныстон

Чы бејнəлхəлғи тəрəфəдə нызныəбуə, əнҹəх чы БМТ бəзи узвон тəрəфəдə зынəбуə кешвəрон - АбхазијəНысоə ОсетијəКосовəНКТР

Europe orthographic Caucasus Urals boundary
Асијə кишвəрон

ҜазахыстонҜырғызыстонТаҹикистонТуркмəнистонУзбəкистонҺонҝ-КонҝЈапонијəМакауМонҝолустонКХДРЧХРКорејəУрсијəтБрунејМјанмəКамбоҹəХəшəхуниə ТиморИндонезијəЛаосМалајзијəФилиппинСинҝапурТаилəндВјетнамƏфҝаныстонБанҝладешБутанҺиндистонМалдив сəкуонНепалПакистонШри-ЛанкəЕрмəнистонАзəрбајҹанБəһрејнКипрҜурҹустонИраҝИронИсраилИорданијəКувејтЛиванОмəнФəлəстинҜəтəрСəудијјə ƏрəбистонСуријəТуркијəБƏƏЈəмəн

Asia (orthographic projection)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.