FANDOM


Flag of Italy

Италјə бојдағ

Италијə - Авропадə ҝылə давлəте. (Репубблиҹа Италиана) Нысо Авропа давлəте. Апенинə ғəҹəдəј. Əчəј нысодə Сиҹилја, Сардинја сəкујон һестин. Харемəдə Алпи бандонин. Де 6 ҝылə девлəти марзыш һесте. Пајтахтыш Ромај. Рəсми зывоныш Италјанə зывоне. Пулыш ЕУРО-ј. Сыфтə Италја 2 кралəти быə. 1861-инə сорəдə əвон и бəн ысəтнə Италјə офајə быə.


Авропə кишвəрон

АлманијəАндоррəАлбанијəАвстријəАзəрбајҹанБелчикəБеларусБолҝарыстонБоснијə инəн ҺерсеҝовинəДыждə БританијəЧехијəДанимаркəЕрмəнистонЕстонијəФинландијəФрансəҜырҹистонХорватијəИрландијəИспанијəИсвечИсвечрəИталијəИсландијəСијобандстонКипрЛатвијəЛихтенштејнЛитвəЛуксембурҝМаҹарыстонМакедонијəМəлдовəМалтəМонакоНидерландНорвечПолшəПортуҝалијəРумынијəСан-МариноСербијəСловакијəСловенијəТыркијəУкрајнəУрсијəтВатиканЈунаныстон

Чы бејнəлхəлғи тəрəфəдə нызныəбуə, əнҹəх чы БМТ бəзи узвон тəрəфəдə зынəбуə кешвəрон - АбхазијəНысоə ОсетијəКосовəНКТР

Europe orthographic Caucasus Urals boundary

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.