FANDOM


Ҝазахыстон
Flag of Kazakhstan Emblem of Kazakhstan
Kazakhstan (orthographic projection)

Ҝазахыстон (Қазақстан). Мəркəзи Асијадə əн јолə давлəте. 16 декабр 1991-инə сорəдə озод быə. Əразиш 2 724 902 км²-е. Əһалиш 17 милјоне. Пулыш Тенҝеј. Рəсми зывоныш Ҝазахи де Уруси зывоне. Ҝазахыстонəдə ве миллəтон жимон кардедəн. Појтахтыш Астанəј.

Асијə кишвəрон

ҜазахыстонҜырғызыстонТаҹикистонТуркмəнистонУзбəкистонҺонҝ-КонҝЈапонијəМакауМонҝолустонКХДРЧХРКорејəУрсијəтБрунејМјанмəКамбоҹəХəшəхуниə ТиморИндонезијəЛаосМалајзијəФилиппинСинҝапурТаилəндВјетнамƏфҝаныстонБанҝладешБутанҺиндистонМалдив сəкуонНепалПакистонШри-ЛанкəЕрмəнистонАзəрбајҹанБəһрејнКипрҜурҹустонИраҝИронИсраилИорданијəКувејтЛиванОмəнФəлəстинҜəтəрСəудијјə ƏрəбистонСуријəТуркијəБƏƏЈəмəн

Asia (orthographic projection)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.