Fandom

Cyrillic Wikia

Wp/tly/Ҝырғызыстон

545pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Ҝырғызыстон
Flag of Kyrgyzstan National emblem of Kyrgyzstan
Kyrgyzstan (orthographic projection)

Ҝырғызыстон (Кыргыз Республикасы). Мəркəзи Асија давлəтонəдə ҝылəје. 31 авҝуст 1991-инə сорəдə озод быə. Əчəј рəсми зывонон уруси де ҝырғызи зывононин. Əразиш 198 500 км²-е. Əһалиш 5,6 милјоне. Појтахтыш Бишкеке.

Асијə кишвəрон

ҜазахыстонҜырғызыстонТаҹикистонТуркмəнистонУзбəкистонҺонҝ-КонҝЈапонијəМакауМонҝолустонКХДРЧХРКорејəУрсијəтБрунејМјанмəКамбоҹəХəшəхуниə ТиморИндонезијəЛаосМалајзијəФилиппинСинҝапурТаилəндВјетнамƏфҝаныстонБанҝладешБутанҺиндистонМалдив сəкуонНепалПакистонШри-ЛанкəЕрмəнистонАзəрбајҹанБəһрејнКипрҜурҹустонИраҝИронИсраилИорданијəКувејтЛиванОмəнФəлəстинҜəтəрСəудијјə ƏрəбистонСуријəТуркијəБƏƏЈəмəн

Asia (orthographic projection)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.