FANDOM


Ҝырғызыстон
Flag of Kyrgyzstan National emblem of Kyrgyzstan
Kyrgyzstan (orthographic projection)

Ҝырғызыстон (Кыргыз Республикасы). Мəркəзи Асија давлəтонəдə ҝылəје. 31 авҝуст 1991-инə сорəдə озод быə. Əчəј рəсми зывонон уруси де ҝырғызи зывононин. Əразиш 198 500 км²-е. Əһалиш 5,6 милјоне. Појтахтыш Бишкеке.

Асијə кишвəрон

ҜазахыстонҜырғызыстонТаҹикистонТуркмəнистонУзбəкистонҺонҝ-КонҝЈапонијəМакауМонҝолустонКХДРЧХРКорејəУрсијəтБрунејМјанмəКамбоҹəХəшəхуниə ТиморИндонезијəЛаосМалајзијəФилиппинСинҝапурТаилəндВјетнамƏфҝаныстонБанҝладешБутанҺиндистонМалдив сəкуонНепалПакистонШри-ЛанкəЕрмəнистонАзəрбајҹанБəһрејнКипрҜурҹустонИраҝИронИсраилИорданијəКувејтЛиванОмəнФəлəстинҜəтəрСəудијјə ƏрəбистонСуријəТуркијəБƏƏЈəмəн

Asia (orthographic projection)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.